Pracownia SuperEgo jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

Rejestracja odbywa się w formie telefonicznej pod numerami telefonów: 77 547 44 65 lub 535 44 77 37 bądź osobiście w godzinach otwarcia pracowni.

Jeżeli jest to konieczne, po uprzedniej rejestracji telefonicznej istnieje możliwość umówienia się na badanie także we wczesnych godzinach rannych, w późnych godzinach wieczornych oraz w soboty.

W celu uzgodnienia najbardziej dogodnego dla Państwa terminu badania proponujemy rejestrować się najpóźniej na dzień przed badaniem.

Podczas rejestracji prosimy o podanie informacji odnośnie powodu, z którego przystępujecie Państwo do badania oraz czy będzie to badanie indywidualne czy grupowe.