Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.
Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

H. Jackson Brown, Jr.

Istnieją tylko dwa dni w roku w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi j
Istnieją tylko dwa dni w roku w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień aby kochać, wierzyć i żyć w pełni

Dalai Lama

third
Najtrudniejsza przeszkoda może okazać się dekoracjąTerapia oraz psychoterapia w SuperEgo

Można spędzić w sposób sensowny lata z jednym człowiekiem po to, by mu pomóc w zrozumieniu siebie.”

Zygmunt Freud

Dla kogo jest psychoterapia? Dlaczego warto wybrać terapię?

Psychoterapia jest skierowana do osób, które po wstępnych konsultacjach (3 spotkania) czują wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą oraz
chęć osobistego rozwoju. Psychoterapia jest to forma leczenia oparta na relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą. Stosuje się ją jako formę
pomocy między innymi w:

  • zaburzeniach nastroju tj. depresja, mania itp.,
  • zaburzeniach nerwicowych:

zaburzenia lękowe tj. lęk uogólniony, lęk napadowy (paniczny), fobia społeczna, agorafobia itp.,
zaburzenia obsesyjno – kompulsywne (nerwica natręctw),
ostra reakcja na stres,
zaburzenia stresowe pourazowe,
zaburzenia adaptacyjne,
zaburzenia dysocjacyjne,
zaburzenia somatyzacyjne,
zaburzenia hipochondryczne,
uporczywe bóle,

  • chorobach psychosomatycznych,
  • zaburzeniach osobowości,
  • schizofrenii,
  • zaburzeniach odżywiania się,
  • problemach w związkach,
  • radzeniu sobie w sytuacji choroby fizycznej.

Psychoterapia może być również sposobem do lepszego rozumienia siebie i relacji z otoczeniem. Pracownia Psychologiczna i Terapeutyczna SuperEgo oferuje zarówno psychoterapię psychodynamiczną, której korzenie sięgają koncepcji psychoanalitycznych, jak i psychoterapię prowadzoną w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Warunki współpracy ustalane są indywidualnie, w rozmowie z terapeutą. Sesje trwają 50 min. i odbywają się w stałych terminach.