Badanie psychologiczne prowadzone jest indywidualnie lub grupowo i przebiaga w następujących etapach:

Etap I – testowy
Badanie cech osobowości
Badanie sprawności intelektualnej
Badanie zdolności poznawczych

Etap II – aparaturowy
Badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
Badanie koordynacji ruchowo-przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-przestrzennej
Badanie widzenia przestrzennego oraz zdolności oceny odległości
Badanie zdolności oceny prędkości
Badanie szybkości reakcji
Badanie mające na celu ocenę zdolności widzenia w mroku
Badanie mające na celu ocenę szybkości zaadaptowania się wzroku do widzenia po olśnieniu ostrym światłem

Etap III
Indywidualna rozmowa z psychologiem na temat uzyskanych wyników i udzielenie informacji zwrotnej.

Etap IV
Wydanie orzeczenia.