Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.
Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

H. Jackson Brown, Jr.

Istnieją tylko dwa dni w roku w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi j
Istnieją tylko dwa dni w roku w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień aby kochać, wierzyć i żyć w pełni

Dalai Lama

third
Najtrudniejsza przeszkoda może okazać się dekoracjąMediacje

„Istota bycia mediatorem to pomóc ludziom rozwiązać spór, nie wyręczając ich w tym i nie mówiąc, jak to zrobić.”

William Lincoln

Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia do rozwiązania konfliktu w towarzystwie osoby bezstronnej i neutralnej
zwanej mediatorem.

Mediator jest to osoba pośrednicząca w sporze, mająca na celu pomóc (dwóm lub więcej) stronom w osiągnięciu ich własnego, wzajemnie
akceptowalnego porozumienia. Mediator nie ma władzy podejmowania decyzji merytorycznych.

CEL MEDIACJI DLA KOGO MEDIACJE KORZYŚCI Z MEDIACJI
Mediacja ma za zadanie pomóc stronom w dojściu do wspólnego porozumienia, pokazanie, iż rozmowa o problemach jest zawsze możliwa oraz że wzięcie pod uwagę potrzeb drugiej strony wcale nie musi oznaczać wyrzeczeń z mojej strony.
  • dla osób chcących skrócić czas trwania sporu,
  • dla osób gotowych do podjęcia rozmowy z drugą stroną konfliktu a gdzie wysoki poziom nasycenia emocjami nie pozwala na porozumienie „we dwoje”,
szybkie rozwiązanie sporu, porozumienie biorące pod uwagę potrzeby i oczekiwania każdej ze stron (co nie ma miejsca w sporach, które rozstrzyga Sąd), niższe koszty w porównaniu np. z procesem sądowym.
więcej więcej więcej