• dla osób chcących skrócić czas trwania sporu,
  • dla osób gotowych do podjęcia rozmowy z drugą stroną konfliktu a gdzie wysoki poziom nasycenia emocjami nie pozwala na
    porozumienie „we dwoje”,
  • dla osób chcących uniknąć kosztownych rozwiązań np. procesu sądowego,
  • dla osób chcących się porozumieć a nie udowadniać swoje racje,
  • dla osób pozostających w stałym kontakcie, którym zależy na dobrych relacjach np. rodzice po rozwodzie,
  • dla wszystkich osób, które uważają iż obecność neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej może pomóc w rozwiązaniu sporu.