Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.
Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

H. Jackson Brown, Jr.

Istnieją tylko dwa dni w roku w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi j
Istnieją tylko dwa dni w roku w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień aby kochać, wierzyć i żyć w pełni

Dalai Lama

third
Najtrudniejsza przeszkoda może okazać się dekoracjąDiagnoza psychologiczna

„Nie możemy rozwiązywać problemów używając takiego samego schematu myślowego,
jakim posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się.”

Albert Einstein

Diagnoza psychologiczna polega na opisie nieprawidłowości zachowania w różnorodnych sytuacjach życiowych, odkryciu powodów oraz ustaleniu stopnia udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w tworzeniu się tych zaburzeń.
Celem diagnozy psychologicznej jest przygotowanie wstępnych informacji i zaleceń do terapii a także (jeżeli istnieje taka konieczność) stworzenie opinii psychologicznej dla celów diagnostycznych, orzeczniczych, dla potrzeb różnych instytucji.

Do celów diagnostycznych używa się następujących metod:

  • obserwacji,
  • wywiadu,
  • rozmowy,
  • testów psychologicznych.

Pierwsze trzy służą do postawienia hipotezy odnośnie źródeł nieprawidłowości w funkcjonowaniu osoby badanej.
Testy psychologiczne natomiast służą do weryfikacji postawionej hipotezy oraz pozwalają określić poziom badanej funkcji/czynności, a tym samym ustalić charakterystykę/profil funkcjonowania badanej osoby.