W zależności od celu przybycia na badanie psychologiczne jego czas szacuje się od 1,5h do 2,5h.

Dla przykładu czas badania:

* kierowcy – ok. 1,5 – 2 godziny,
* kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy – ok. 2,5 godziny,
* operatorów i osób, których praca wymaga szczególnych zdolności psychofizycznych – ok. 1 – 1,5 godziny.