– dowód osobisty (lub inny dokument stwierdzający tożsamość),
– prawo jazdy (chyba, że zostało odebrane przez Policję lub jeszcze się nie posiada),
– skierowanie (jeśli zostało wystawione),
– okulary (jeśli się ich używa).

Ważne:
Zgłaszając się na badanie psychologiczne:
– należy być wypoczętym,
– 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu ani innych środków psychoaktywnych,
– nie należy przebywać na zwolnieniu lekarskim.

W przypadku, gdy koszt za badanie pokrywa pracodawca, w celu wystawienia rachunku należy przynieść ze sobą następujące dane firmy:
– nazwa firmy,
– adres firmy,
– NIP firmy,