Mediacja ma za zadanie pomóc stronom w dojściu do wspólnego porozumienia, pokazanie, iż rozmowa o problemach jest zawsze możliwa oraz że wzięcie pod uwagę potrzeb drugiej strony wcale nie musi oznaczać wyrzeczeń z mojej strony.

Jednym z głównych zadań mediacji jest stworzenie osobom warunków do podjęcia rozmowy.

Mediator jako osoba neutralna i bezstronna dba o dobry klimat spotkania, umożliwia stronom skupienie się na problemach z jakimi zgłosiły się na mediację oraz stwarza pole do konkretnych ustaleń satysfakcjonujących obie strony sporu tak, aby żadna ze stron nie czuła się przegrana.