Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.
Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

H. Jackson Brown, Jr.

Istnieją tylko dwa dni w roku w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi j
Istnieją tylko dwa dni w roku w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień aby kochać, wierzyć i żyć w pełni

Dalai Lama

third
Najtrudniejsza przeszkoda może okazać się dekoracjąCennik

Kierowcy zawodowi 150 zł
Kandydaci na kierowców (wszystkich kategorii) 150 zł
Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych 150 zł
Kandydaci na kierowców pojazdów uprzywilejowanych 150 zł
Instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy 150 zł
Kandydaci na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy 150 zł
Kierowcy używający samochodów służbowych 110 zł
Operatorzy maszyn budowlanych i drogowych (wózków widłowych, suwnic, 100 zł
koparek, ładowarek, dźwigów itp.)  
Kierujący tramwajem oraz osoby ubiegające się o pozwolenie na kierowanie tramwajem 150 zł
Osoby skierowane na badanie przez organ kontroli ruchu drogowego z powodu:

 

  • przekroczenia dozwolonej liczby 24 punktów
  • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
  • spowodowania wypadku drogowego w wyniku, którego są osoby ranne lub zabite
150 zł
Osoby skierowane przez lekarza na badanie psychologiczne 150 zł
Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami 150 zł
Duplikat orzeczenia psychologicznego 20 zł
Aktualizacja badania psychologicznego (przed końcem daty ważności) 100 zł