Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.
Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

H. Jackson Brown, Jr.

Istnieją tylko dwa dni w roku w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi j
Istnieją tylko dwa dni w roku w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień aby kochać, wierzyć i żyć w pełni

Dalai Lama

third
Najtrudniejsza przeszkoda może okazać się dekoracjąNasi psycholodzy

W Pracowni Psychologicznej i Terapeutycznej SuperEgo przyjmują:

 

 

Karolina Kała

– psycholog, psychoterapeuta, coach, mediator.
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, którą ukończyła z tytułem psychologa klinicznego oraz absolwentka studiów podyplomowych z psychologii transportu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada Certyfikat ukończenia Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Dyplom Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii behawioralnej – metod modyfikacji zachowań w terapii dzieci, diagnozy i terapii zaburzeń nerwicowych, terapii par oraz  szkolenie „Akredytowany Coach ICF”. Figuruje na liście mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Opolu. 

 

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując w Szpitalu na Oddziale Geriatrii, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz odbywając staż na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym. Odbyła również staż na stanowisku specjalisty do spraw zarządzania personelem pracując w korporacji. Obecnie prowadzi własną firmę – pracownię SuperEgo oraz świadczy usługi na rzecz Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi poradnictwo, konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną. Jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy oraz prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych.
Posiada uprawnienia do badań psychologicznych osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni, z zakresu psychologii transportu, psychologii kolejowej oraz medycyny pracy.
W pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty oraz Kodeksu Etycznego ICF (standardy etyczne dla zawodu coacha opracowane przez International Coach Federation). Dbając o jak najwyższą jakość świadczonych usług uczestniczy w regularnych superwizjach.

 

Małgorzata Letachowicz

– psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, którą ukończyła z tytułem magistra psychologii oraz absolwentka studiów podyplomowych z diagnozy klinicznej i psychoterapii w SWPS we Wrocławiu. Posiada świadectwo ukończenia stażu Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Obecnie jest w trakcie szkolenia na certyfikowanego psychoterapeutę w ramach Szkoły trenerów i psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (członek – EAP, EAGT, FORGE, PFP, PTPG). Ukończyła szkolenia z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i funkcjonowania procesów poznawczych w klinicznej praktyce psychologa oraz szkolenie przygotowujące do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni.

 

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała zarówno w Polsce, jak i za granicą – w Brukseli w Mental Health Center pracowała m.in. na telefonicznej linii wsparcia dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach i życiowym kryzysie. W Polsce doświadczenie zyskała m.in. na Oddziale Zaburzeń Nerwicowych (Szpital Wojskowy w Opolu), na Oddziale Geriatrycznym (Szpital Zespolony w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu), w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Górażdżach, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Krapkowicach oraz w Punkcie Konsultacyjnym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach. Prowadząc konsultacje psychologiczne, poradnictwo, diagnozę psychologiczną oraz udzielając wsparcia osobom znajdującym się w trudnym momencie życia, stale poszerza doświadczenie zawodowe, łącząc je z profesjonalną wiedzą pogłębianą podczas wielu szkoleń oraz kursów zawodowych.
W pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT), zgodnie z którego wymogami uczestniczy w regularnych superwizjach u osób posiadających tytuł supewizora EAGT.

 

Natalia Kukiełka

 - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Studia magisterskie ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu - specjalność psychologia kliniczna. Ukończyła również Studium z Interwencji Kryzysowej oraz studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu,  dzięki którym zyskała uprawnienia do badań psychologicznych kierowców. Obecnie jest w trakcie atestowanego przez PTTPB szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Katowicach. 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kędzierzynie-Koźlu oraz na Oddziałach Dziennym Psychiatrycznym i Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym znajdujących się przy tejże Poradni. 

Prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczną oraz diagnozę psychologiczną. Posiada doświadczenie między innymi w psychoterapii zaburzeń lękowych i nerwic, depresji, zaburzeń odżywiania, objawów psychosomatycznych a także zaburzeń osobowości. Specjalizuje się w terapii młodzieży i osób dorosłych. 

 

Iwona Rumińska

 - psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku psychologia, studiów podyplomowych z psychologii transportu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na studiach podyplomowych na kierunku psychodietetyka.  Obecnie kontynuuje edukację na kierunku psychoonkologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz jest w trakcie zdobywania uprawnień psychoterapii poznowaczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

 

Posiada uprawnienia do badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu oraz medycyny pracy. W pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa. 

Główne obszary jej zainteresowań stanowią: zachowania prozdrowotne, praca nad samooceną, motywacja do zmiany zachowań nawykowych. Znakomicie czuje się zarówno w pracy z pacjentem w gabinecie, jak i na zajęciach grupowych, warsztatowych i wykładowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Autorka i prowadzący wielu programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, członek Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki, członek- założyciel Polskiego Towarzystwa Psychodietetycznego. Instruktor Nordic Walking.