W dniu 20.07.2014 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, które wprowadza stałą cenę badań psychologicznych kierowców w wysokości 150 zł.

W związku z wejściem w życie wspomnianego rozporządzenia zmuszeni jesteśmy wprowadzić wymaganą w tymże rozporządzeniu nową cenę za badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu.

Kwota 150 zł za badanie psychologiczne z zakresu psychologii transportu jest stałą, sztywną, ogólnokrajową ceną, do stosowania której zobligowane są WSZYSTKIE pracownie psychologiczne w kraju.

Mowa o Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8 lipca 2014 roku, które ukazało się 16 lipca 2014 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 937).