Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.
Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

H. Jackson Brown, Jr.

Istnieją tylko dwa dni w roku w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi j
Istnieją tylko dwa dni w roku w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień aby kochać, wierzyć i żyć w pełni

Dalai Lama

third
Najtrudniejsza przeszkoda może okazać się dekoracjąCennik

Kierowcy zawodowi 100 zł
Kandydaci na kierowców (wszystkich kategorii) 100 zł
Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych 100 zł
Kandydaci na kierowców pojazdów uprzywilejowanych 100 zł
Instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy 100 zł
Kandydaci na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy 100 zł
Kierowcy używający samochodów służbowych 100 zł
Operatorzy maszyn budowlanych i drogowych (wózków widłowych, suwnic, 100 zł
koparek, ładowarek, dźwigów itp.)  
Kierujący tramwajem oraz osoby ubiegające się o pozwolenie na kierowanie tramwajem 100 zł
Osoby skierowane na badanie przez organ kontroli ruchu drogowego z powodu:

 

  • przekroczenia dozwolonej liczby 24 punktów
  • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
  • spowodowania wypadku drogowego w wyniku, którego są osoby ranne lub zabite
120 zł
Osoby skierowane przez lekarza na badanie psychologiczne 100 zł
Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami 100 zł
Duplikat orzeczenia psychologicznego 10 zł
Aktualizacja badania psychologicznego (przed końcem daty ważności) 50 zł